Kreston Syncount Audit

Kreston Syncount Audit is een accountantskantoor gespecialiseerd in assurance-opdrachten. Sinds 1988 voeren wij deze opdrachten uit voor onze cliëntenkring in Nederland en daarbuiten. Wij zijn lid van Kreston International en zijn daarmee verzekerd van de steun van kwalitatief gelijkwaardige accountantskantoren over de hele wereld.

In onze missie en visie zijn uiteraard de begrippen kwaliteit, onafhankelijkheid, effectiviteit en betrouwbaarheid opgenomen. Begrippen waar wij voor staan!

Kreston Syncount Audit B.V. verricht controleopdrachtenbeoordelingsopdrachten, en overige assuranceopdrachten. Hieronder vallen onder andere subsidieverklaringen en assuranceverklaringen bij allerlei (financiële) verantwoordelijken, afrekeningen en due diligence onderzoeken.

Kreston SynCount Audit B.V. heeft een vergunning van de AFM om wettelijke controleopdrachten uit te voeren.

Kreston Syncount Audit omarmt de maatregelen van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep zoals zij vermeld staan in het rapport ‘In Het Publiek Belang’ en neemt adequaat actie naar aanleiding van deze maatregelen. Binnen onze organisatie wordt er op toegezien dat het publiekelijke belang gewaarborgd wordt. Kernwaarden van Kreston Syncount Audit zijn dan ook ‘de focus op kwaliteit’ en ‘een professioneel kritische houding’.

Nieuws

Bezit u onroerend goed dat u btw-belast verhuurt? Controleer dan deze maand of uw huurder afgelopen jaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw huurder dit ook schriftelijk te bevestigen.

Lees meer

Bij de aanschaf van een auto is het van belang of een auto fiscaal 'nieuw' is. Dit is namelijk van invloed op de hoogte van een tweetal autobelastingen: de bpm en btw.

Lees meer

Ik wil het hebben over een nadeel van het old boys’ network voor stichtingen. De meeste stichtingen worden opgericht om de wereld een beetje beter en mooier te maken. Ze draaien veelal op vrijwilligers, een aantal professionals en een (vrijwillig) bestuur.

Lees meer

Van jou had het eigenlijk niet gehoeven; deze tijd kan je minstens op 5 manieren nuttiger invullen. Natuurlijk vind je het van belang om af en toe wat bij te praten met het personeel. Liever hier dan onder werktijd. Maar nu je alles zo op een afstandje staat te observeren: het lijkt elk jaar wel erger te worden, zo’n nieuwjaarsreceptie.

Lees meer

Kreston Syncount Audit B.V. | Klipperaak 201 | 2411 ND Bodegraven | T (0172) 61 92 24 | F (0172) 61 50 06 | E info@krestonsyncountaudit.nl

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Klachten en klokkenluidersregeling

-

Partners